TAG dia chi

Zaki chuyển địa điểm mới

Nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng và để phục vụ khách hàng tốt hơn, Zaki sẽ chuyển về văn phòng mới tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Việc thay đổi địa điểm sẽ chính thức từ hôm nay (ngày 28/7/2014). zaki chuyển địa điểm mới Địa chỉ mới của Zaki: Tp.…

Chia sẻ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

READ MORE